Café Körsbäret Berg 1 maj

Flämslätt 3 maj

Bruksdammen 10 maj

Sisustugan 17 maj

Alvaredsbadet 24 maj

Munkängarna 31 maj

Vristulven 7 juni